YSK 14 Mayıs 2023 SEÇİM TAKVİMİ! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim takvimi YSK tarafından paylaşıldı

YSK 14 Mayıs 2023 SEÇİM TAKVİMİ! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim takvimi YSK tarafından paylaşıldı – Son Dakika Haberleri İnternet

YSK 14 Mayıs 2023 SEÇİM TAKVİMİ! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim takvimi YSK tarafından paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK da resmi internet adresi üzerinden seçim takvimini ilgililerin bilgisine sundu. İşte 14 Mayıs’a giden süreçte izlenecek yolun yer aldığı seçim takvimi…

SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (18 MART 2023 CUMARTESİ)

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için;

1- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,

3- Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’te tanımlanması,

4- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

5- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,

6- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94-A-C-E),

Milletvekili seçimleri için;

1- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin başlangıcı (2839/12/A),

19 MART 2023 PAZAR

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için;

1-      Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması (6271/8),

2-       2- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması (6271/8/A),

Milletvekili seçimleri için;

1- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42),

3-      Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41),

20 MART 2023 PAZARTESİ

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00),

5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),

6- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94-E),

7- Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması (298/14-17).

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için;

1- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna yapacakları adaylık başvurusunun son günü (Saat 17.00),

2- Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesinin tamamlanması, eksikliklerin ve adaylıkları reddedilenlerin adaylara bildirilmesi (Saat 23.00).

Milletvekili seçimleri için;

1- Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alacaklara tebligatın yapılması,

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin tamamlanması ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),

3- Önseçim yapacak siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ilgili önseçim ilçe seçim kuruluna teslimi,

4-  Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekir.) (2820/42-6)…

SEÇİM TAKVİMİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

PaYLaŞşşş