Müzik yayını yapan iş yerleri için yeni düzenleme

Müzik yayını yapan iş yerleri için yeni düzenleme

Müzik yayını yapan iş yerleri için yeni düzenleme
Müzik yayını yapan iş yerleri için yeni düzenleme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ kapsamında, çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlendi. Buna göre, müzik yayını yapan iş yerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak ‘Müzik Yayın İzin Belgesi’ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlandı. Buna göre, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları için varsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Bununla birlikte ‘Çevresel Gürültü Mevzuatı’ hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının denetimlerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi. Ayrıca sunulan bilgi ve belgeler, gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek.

‘İZİN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK’ 

 

Müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, ‘Müzik Yayın İzin Belgesi’ ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve İl Müdürlüğü tarafından ‘Müzik Yayın İzin Belgesi’nin verilmesi gerekiyor. Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtiliyor. Ayıca ‘Müzik Yayın İzin Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekiyor.

Müzik yayın iznine tabi olmayan; kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi iş yerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilecek, bu iş yerleri ve deniz araçları ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek. Müzik yayını yapan iş yerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. Bu sürelerin aşılması durumunda müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen hükümlere tabi olunacak. Bu tür etkinlikler için yıllık azami etkinlik sayısı ile bu etkinliklere izin verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu’nda şikayete konu olmayacak şekilde belirlenmesi konularına ilişkin idari ve teknik hususlar da belirlendi.

PaYLaŞşşş