MTA değerlendirmelerini paylaştı: Antakya Fayı’nda 6.4’lük deprem potansiyeli var

MTA değerlendirmelerini paylaştı: Antakya Fayı’nda 6.4’lük deprem potansiyeli var

Depremin yerel saat ile 20.04’te 16 kilometre derinlikte meydana geldiği hatırlatılırken, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ve 7 bini aşan artçı deprem sırasında hasar alan bazı binaların da Hatay depremiyle yıkıldığı belirtildi.

Defne merkezli depremin ardından geçen yaklaşık 20 saatlik süre içerisinde, büyüklükleri 3,0 ile 5,2 arasında değişen bir dizi depremin meydana geldiği kaydedilerek, “Söz konusu depremin kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kuzeybatıya eğimli sol yanal doğrultu atım bileşenli verev atımlı bir normal faydan kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Ana depremin odak mekanizma çözümleri, ana ve artçı depremlerin dizilimleri Defne depreminin kaynak fayının Antakya Fay Zonu’nun kuzey bölümü olabileceğine işaret etmektedir” denildi.

Antakya Fay Zonu üzerinde herhangi bir yüzey faylanmasının gelişip gelişmediğinin araştırılması amacıyla 21 Şubat’ta havadan ve yerden arazi incelemelerinin gerçekleştirildiği ifade edilirken, şu tespitte bulunuldu:

“Havadan tetkiklerde herhangi bir yüzey kırığı izi görülmemiştir. Fay zonunun tamamı boyunca, kuzeyde Nacar dağı eteklerinden güneyde Yayladağı batısına kadar olan bolümde toplam 26 lokasyonda yapılan yerinde incelemelerde bu depremde herhangi bir yüzey kırılmasının meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Türkiye’de meydana gelen ve yüzey kırığı oluşturmuş depremler değerlendirildiğinde doğrultu atımlı faylarda 7,0 ve daha büyük depremlerin, normal faylarda ise 6,0 ve daha büyük depremlerin yüzey kırığı oluşturduğu görülmektedir. Buna ilaveten depremin odak derinliğinin 16 kilometre olması, odaktan yüzeye doğru deprem dalgalarının göreli olarak sönümlenmesine ve topografyada bir yüzey kırığına dönüşmemesine neden olmaktadır.”

Bazı özel jeolojik koşullarda ana şoku takip eden birkaç gün içerisinde artçı şoklar ile deformasyonun yüzeye yansımasının söz konusu olabileceğine işaret edilen raporda, şöyle denildi:

“Defne (Hatay) depremi toplam 45 kilometre uzunluğundaki Antakya Fay Zonu’nun yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki Kuzey segmentinde meydana gelmiştir. Benzer uzunluktaki Güney segmenti, henüz bu büyüklükte bir deprem üretmemiştir. Bu durum gelecekte Antakya fay zonunun Güney segmentinin halen yaklaşık 6,4 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline işaret etmektedir. Her iki segmentin birlikte kırılması durumunda, Antakya fay zonunun üretebileceği maksimum deprem büyüklügünün 6,7 olduğu değerlendirildiğinde, 20.02.2023 tarihinde meydana gelen depremin en azından fay zonunun kuzey bölümündeki sismik enerjiyi boşalttığı değerlendirilmektedir.”

Raporda, Antakya fay zonunun güney segmentinin gelecekte yaklaşık 6,4 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyelinin olduğuna dikkat çekilirken, “her iki segmentin birlikte kırılması durumunda, Antakya fay zonunun üretebileceği maksimum deprem büyüklüğünün 6,7 olacağı” tespitine yer verildi.

PaYLaŞşşş