Milyonlarca Asgari ücretle çalışan kişilere müjde üstüne müjde! Maaşlarına tam 1000 TL destek ödemesi yapılacak!

9 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında doğalgaz ve ısınma gideri desteği hakkındaki detaylar açıklandı. Çalışanlar için yapılacak olan yardım destek tutarları belli oldu. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

Doğalgaz ve ısınma giderleri için çalışanlara verilecek destek düzenlemesi hakkındaki ayrıntılar açıklandı. Bu kapsamda asgari ücretli ve çalışanların maaşından kesilen 178,4TL gelir vergisiyle birlikte SGK priminden kesilen 454,6TL’den vazgeçmiş olacak. Bu kapsamda çalışanların maaşına 633 TL eklenmiş olacak. İşverenlerinde çalışanlar için ödediği 1000 TL’lik vergide ortadan kalkıyor.Bu kapsamda işverenler 2023 yılı haziran ayına kadar çalışanların maaşları 1.000 TL ekleyebilecek.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

9 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni karar hakkındaki detaylar belli oldu. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamındaki detaylar şu şekildedir:

Çalışanlar için elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında aylık 1000TL ek ödeme yapılacak.

Bununla birlikte personel için yapılan yemek ödemeleri de nakit olarak verilecek.

ÇALIŞANA DOĞALGAZ DESTEĞİ NEDİR?

7420 sayılı Kanunun kapsamında işverenler çalışanların elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak 9 Kasım 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasında prime esas kazançlarına ilave olarak aylık 1000 TL’yi aşmayan gelir vergisi ve SGK prim istisnası verecek. Toplam 8 ay ödeme yapılacak. İşverenlerin yapmış olduğu bu ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik alıyor. Ödemeler elektrik doğalgaz ve ısınma giderleri karşılığında yapılmaktadır.

İŞVEREN DOĞALGAZ DESTEĞİ YAPMAK ZORUNDA MI?

Doğalgaz, elektrik ve ısınma giderleri işverenler açısından zorunlu bir ödeme değildir. Ödemeler isteğe bağlı olarak yapılıyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİN ŞARTLARI NEDİR?

İşverenler tarafından çalışanlara yapılacak olan elektrik, doğalgaz ve ısınma ödemelerinde SGK istisna tutarı şu şekildedir:

Ay bazında 1000 TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamında yer alıyor.

İşverenler tarafından yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için aylık olarak 1000 TL’lik ödemeler istisna kapsamında yer alıyor.

1000 TL’yi aşan ödemeler gelir vergisi ve SGK primine tabi tutulacak.

Ödemeler çalışanların maaşlarına ilave olarak yapılan bir ödemedir.

İstisnadan faydalanmak isteyen işverenlerin ödemeleri çalışanların maaşlarına ek olarak yapması zorunludur.

Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

İstisna 9 Kasım 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihinde yapılan ödemeleri kapsıyor. Yani ödemeler süresiz değildir. Belirlenen süre içerisinde yapılan ödemeler istisna kapsamında yer alacak.

Ödemeler elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerinin karşılık olarak yapılmaktadır. Yani istisnadan yararlanmak isteyen işverenler bu kapsamda ödeme yapmalıdır.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİN DENETİMİ NASIL OLACAK?

Çalışanlara yapılacak olan ödemelerin nasıl teşvik edileceği konusu için henüz bir açıklama yapılmadı. Yani ödemeler için işverenlerin almış olduğu kararın yeterli olup olmayacağı ya da çalışanların faturalarını ibraz edip etmeyeceği konusu hakkında detaylı bir açıklama bulunmuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok kısa bir süre içerisinde müşterek çıkarılacak tebliğ veya ayrı ayrı çıkarılacak tebliğlerle bu konuya açıklık getirilmesi bekleniyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİN HAZİNEYE MALİYETİ NEDİR?

Çalışanların maaşlarına ek olarak yapılan her nakit ödemesi gelir vergisi ve SGK primine tabi tutulmaktadır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda elektrik doğalgaz ve ısınma giderleri ne karşılık yapılacak ek ödemelerin bin TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisi ve SGK prim istisna tutarı kapsamında yer almaktadır. Bu tutara isabet eden vergi ve SGK primleri için ödeme yapılmayacak. Gelir vergisi kapsamında 178.4 TL, SGK prim tutarı kapsamında ise 454.6 TL işverenlerden alınmayacak. Hazine bu orandan vazgeçerken toplam tutar ise 633 TL olarak açıklandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİNİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?

İşverenler daha önce yapmış olduğu vergi ve SGK prim ödemeleri için Aylık 1000 TL’ye kadar olan kısmı ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yapılan vergi prim istisna tutarları ise artış gösterirken bu durum işverenler açısından önemli bir kazanç sağlayacak.

İstisna tutarının olmaması durumunda işverenler 1000 TL’ye kadar yapacakları ödemeler için 178.4 TL gelir vergisi, 454.6 TL SGK prim ödemesi yapacaktır. Bu kapsamda işverenlerin elde edeceği toplam kazanç 633 TL olarak görülüyor. Çalışanların ücretleri ise bu oranlar kapsamında en az 1.000 TL artış gösterecek.

Çalışanlara verilen yemek bedelleri de gelir vergisi kapsamında istisna edilecek. 7420 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik ile işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan gelir vergisi kapsamında istisna edilecek. Ödemenin aşan kısımları ise menfaat ücretleri kapsamında vergilendirilmektedir. 1 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte yeni yılda ödenen tutarın 114 TL olması bekleniyor.

Önceden yapılan ödemeler gelir vergisine tabi tutuluyordu. Yeni düzenleme kapsamında yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle yapılan nakit ödemeleri de vergi istisnasına dahil edildi. Yani ödemeler yemek çeki, yemek kuponu ya da yemek kartı ile verilmeyecek. Bu düzenleme SGK primlerini kapsamamaktadır. Yapılacak olan 51 TL’lik ödemenin 12.94 TL’lik kısmı SGK primine istisna, aşan kısmı ise prim kesintisine uğramaktadır.

PaYLaŞşşş