Jandarma Teşkilatı 183 yaşlarında

Jandarma Teşkilatı 183 yaşlarında

Jandarma Teşkilatı 183 yaşlarında
Devlet arşivlerinde adına 1839’dan itibaren rastlanan ve 2016’da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı, yurttaşların refah ve güvenliğini sağlamak amacıyla 183 yıldır gece gündüz vazife yapıyor.

Devlet arşivlerinde adına 1839’dan itibaren rastlanan ve 2016’da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı, vatandaşların rahatlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla 183 yıldır gece gündüz görev yapıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere nazaran, Jandarma Teşkilatının ilk nizamnamesi olan “Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi”nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) 14 Haziran 1869’da yürürlüğe girmesiyle zabıtanın görev ve hizmetleri ile yetki ve sorumlulukları hukuki çerçeveye alındı. Yönerge kapsamında her ilde çalışanı piyade ve süvarilerden oluşan birer “zaptiye alayı” kuruldu.

Arşivlerde 1839’dan itibaren “jandarma” adına ve “jandarma belirleme kararnamelerine” rastlandığı için Türk Jandarma Teşkilatının, ay ve gününün tespiti mümkün olmasa da 1839’da kurulduğu kabul edildi.

Tanzimat buyrukı’nın duyuru edilmiş olduğu 1839 ile “Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi”nin yürürlüğe girmiş olduğu 14 Haziran gününün birleştirilmesiyle Jandarma Teşkilatının kuruluş tarihi, 14 Haziran 1839 olarak belirlendi.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Sadrazam Sait Paşa tarafınca çağıl zabıta teşkilatı kurulması amacıyla İngiltere ve Fransa’dan subaylar getirtildi ve teşkilatlanmada değişim yapılarak 20 Kasım 1879’da “seraskerlik” makamına bağlı “Umum Jandarma Merkeziyesi” kuruldu.

Jandarma Teşkilatı, 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra Rumeli’de gösterdiği başarılar dolayısıyla 1909’da yeniden düzenlenip “Harbiye Nezareti”ne bağlanarak “Umum Jandarma Kumandanlığı” adını aldı.

Jandarma Teşkilatı 183 yaşlarında
KURULUŞ TARİHİ OLAN 1839’DAN BU YANA DAİMA TOPLUMUN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GAYRET GÖSTEREN TÜRK JANDARMASI, 183. YAŞINI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE KUTLADI. (YUNUS EMRE KARTAL/ANKARA-İHA)

Hukuki statüsünü 1930’da kazandı

Jandarma birlikleri, 1914-1918’deki Birinci Dünya Savaşı ile 1919-1922’deki Kurtuluş Savaşı’nda bir yandan iç güvenlik görevlerini sürdürürken öteki taraftan birçok cephede yurt savunmasına katıldı.

Cumhuriyetin ilanından sonrasında devletin biroldukça kurumunda olduğu benzer biçimde Jandarma Teşkilatı da tekrar düzenlendi.

1918’de kapatılan Jandarma Astsubay Okulu, İzmit’te yeniden açılırken durağan jandarma bölge müfettişlikleri ve il jandarma alay komutanlıkları yine teşkilatlandırılıp seyyar jandarma birlikleri de güçlendirildi.

Teşkilat, bugünkü hukuki statüsünü 10 Haziran 1930’da 1706 sayılı Jandarma Kanunu’nun çıkarılmasıyla kazandı.

1937’de “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girerken 1939’da teşkilat, durağan jandarma birlikleri, seyyar jandarma birlikleri, jandarma eğitim birlikleri ve okullar olmak üzere üç grup halinde tekrar düzenlendi.

1939’da jandarma teşkilatı, sabit Jandarma Birlikleri, gezici Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde yine düzenlendi.

6815 sayılı “Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve takibi İşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri Hakkında Kanun”un 1956’da yürürlüğe girmesiyle bu tarihe kadar devrin Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Gümrük Umum Kumandanlığınca yürütülen sınır, kıyı ve kara sularının güvenlik ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu, Jandarma Genel Komutanlığına verildi.

İlk Jandarma Bölge Komutanlığı Ankara’da kuruldu

Jandarma sınır birlikleri, 1957’de tugaylar haline dönüştürülürken jandarma eğitim tugayları kuruldu.

Teşkilata 1961’de jandarma bölge komutanlıkları ile 1963’te Foça Jandarma Komando Okulu kazandırıldı.

İlk Jandarma Bölge Komutanlığı ise 1961’de Ankara’da hizmet vermeye başladı.

Teşkilatın semandeki gözü olan ilk Jandarma Havacılık Birliği, Diyarbakır’da 1968’de hafifçe Helikopter Bölük Komutanlığı adıyla faaliyete geçti. Jandarmanın yürüttüğü kıyı ve kara suları ile kara sınırlarının korunması görevleri zaman içinde devredildi.

Jandarma teşkilat, görev ve yetkilerinin belirlendiği 2803 sayılı kanun, 1983’te yürürlüğe girdi.Mesuliyet sahasında meydana gelen vakalarda suç ve suç delillerinin bilimsel yollarla araştırılması ve yargıya götürülmesi amacıyla 23 Mart 1989’da başlatılan çalışmayla 1993’te Ankara’da Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı kuruldu.

2016’da İçişleri Bakanlığına bağlandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin peşinden 27 Temmuz 2016’da çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlandı.

PaYLaŞşşş