İŞKUR büyük müjdeyi duyurdu sadece işe almayacak! O vatandaşlara 45 bin TL para verecek verecek! Sizde olabilirsiniz

İŞKUR tarafından yapılan açıklama detayları oldukça dikkat çekti. O kişilere 45 bin TL destek verileceği duyurulurken detaylar vatandaşların çok ilgisini çekti. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurabilmesi için destek verileceği duyuruldu. 

Kamu kurumunda görev almak isteyenler için yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Buna göre Belediyeye bekçi alımı yapılacak. Ancak başvuruların bitmesine saatler kaldı. Kamuda bekçi olarak çalışmak isteyenler başvuruyu kaçırmasın. KPSS şartının aranmayacağı ifade edildi. Bolu Gerede Belediyesi’ne yapılacak olan personel alımına ilişkin detaylar ve başvuru şartları şu şekilde:

Bekçi alımı için adayların lise mezunu olması gerektiği ifade edildi. 18-45 arası yaş şartını taşıyan adaylar için yayımlanan ilan metninde hem genel hem de özel şartlar bulunmaktadır.

BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar
1-    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3-    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4-    18 yaşını tamamlamış olmak.

5-    Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yada muaf olmak.)

6-    Her aday Türkiye iş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

7-    Adayların, meslek koluna uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

8-    Belirtilen Süreler içerisinde evrak teslimi şahsen yapılacak olup, aksi takdirde başvuruları idarece reddedilecektir.

9-    İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 11.11.2022-15.11.2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapacaktır.

10-    Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilemeyecektir.

Özel şartlar:

1-    İlanın ilk başvuru tarihi itibariyle başvuruda bulunacak adayların Gerede İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez (Tarihçeli yerleşim yeri belgesinde kayıtlı olan adresi dikkate alınır)

2-    İlanın ilk başvuru tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak.

3-    4 Yıl meslek deneyimine sahip olduğunu belgelemek.

4-    En az 5 Yıllık B sınıfı Ehliyete sahip olmak.

.Belge Teslim İşlemleri:

1-    İlanın yayınlanmasının sona ermesi itibariyle 16-18/11/2022 tarihileri arasında mesai bitimine kadar başvuru için gerekli belgeleri (Sgk hizmet dökümü, Tarihçeli yerleşim yeri belgesi, ehliyet fotokopisi, kimlik fotokopisi, mesleğe ilişkin belgelerin fotokopisi, diploma fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi) süresi içerisinde Gerede Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresinden sonra yapılacak başvurular idarece kabul edilmeyecektir.

2-    Belirtilen tarihlerde adaylardan istenen evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

Kura İşlemleri:

1-    Kura işlemleri, belge işlemlerinin ardından 22.11.2022 tarihinde saat:14.00’da Gerede Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

2-    Talep edilen meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısın 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 katı kadar asil aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü Mülakata Ait İşlemler

Başvuru sayısının istihdam edilecek kadro sayısının 4 katına ulaşmaması durumunda kura çekilişi yapılmayacak olup doğrudan sözlü mülakat yapılacaktır.
Sözlü mülakat 24.11.2022 tarihinde saat:09.30’da Gerede Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.
Sözlü mülakatta başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gerekmektedir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş ilanı sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

Kura, Sözlü Mülakat ve Belge Teslim İşlemlerine ait genel hususlar:
Kura, sözlü mülakat ve evrak teslimine ilişkin değişiklikler ve duyurular Belediyemizin web sitesinde ilan edilecek olup adaylara tebliğ niteliği taşıyacaktır, ayrıca yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.
Gerede Belediye Başkanlığı uygun gördüğü takdirde ilan koşullarının sağlanmaması, sözlü sınavda başarılı olunmaması veya herhangi bir nedenle talep edilen sayının bir kısmını veya tümünü her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

Gerçeğe Aykırı beyan

Öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olan, talep şartlarının tümünü taşımayanların ya da taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, evrak teslimi, kura, mülakat ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

PaYLaŞşşş