Emekliler Yüzünü Güldüren Haber: Yeni Maaşlarınız Belli Oldu! İşte Yeni Emekli Maaşları: Meclisten Geçti!

Asgari emekli aylığının 7 bin 500 TL’ye, bayram ikramiyelerinin 2 bin TL’ye çıkarılmasını ve geçici işçilerin kadrolu işçi olmasının önünü açan teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre Ramazan ve Kurban Bayramı’nda gelir elde etmeleri şartıyla 1.100 Türk Lirası olan kişilere yapılan gelir ve aylık ödemeler 2.000 Türk Lirasına çıkarılacak. veya o aylarda aylık ödemeler. Emekliler ve yaşlılık, maluliyet veya ölüm yardımı alan hak sahipleri için 5 bin 500 lira olan aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya çıkarılacak.

Kanun teklifi, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda işçilerin geçici istihdam sürelerini de uzatacak. Buna göre, geçici pozisyonlardaki geçici işçiler aynı vize süresi içinde 11 ay 29 güne kadar çalışabilmektedir. Bu süreyi belirlemeye kurum ve kuruluşun bağlı olduğu veya ilgili bakanlığı yetkili olacaktır. Kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilen geçici işçiler, bu işyerlerinde geçirdikleri hizmet süresi esas alınarak işyerlerinde boş kalan sürekli işçi kadrolarına nakledilirler. Uzman hekim kadrolarında çalışan personel ile kamu kurumlarında istihdam edilen tabip kadrolarında ücret eşitliğini sağlamak üzere ek ödeme yapılacak.

Kanun teklifi, gazilerin maaşlarındaki farklılıkları ortadan kaldıracak ve asgari ücretin net miktarını onlara ödeyecek. Buna göre, Milli Mücadele’ye katılan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Türk vatandaşları ile 1950’de Kore Savaşı’nda fiilen görev yapan ve 1974’te Kıbrıs’ta Barış Harekatı’na katılan Türk vatandaşlarına birer aylık maaş ödenecek. hayatta oldukları sürece asgari ücretin net tutarı.

Yararlanıcının vefatı halinde bu aylık sağ kalan eşe %75 oranında ödenecek, sağ kalan eşin yeniden evlenmesi halinde ise kesilecektir. Yurtsever hizmet programından sağlanan aylıklardan yararlananların sosyal güvenceleri olsun ya da olmasın, Türk vatanına üstün bir başarı ve emekle hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeden hizmet etmiş tüm gazilere aylık net tutarı kadar ödeme yapılır. asgari ücret.

Yargıtay Birinci Başkan Yardımcıları, Danıştay Başkan Yardımcıları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları, Yargıtay ve Yargıtay Daire Başkanlarına kişi başı aylık ödenecek. Devlet, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ise Anayasa Mahkemesi üyeleriyle aynı olacak şekilde yeniden düzenlenecek.

PaYLaŞşşş