Dışişleri'nden 'Acil Yardım Çağrısı' açıklaması

Dışişleri'nden 'Acil Yardım Çağrısı' açıklaması

Dışişleri kaynakları, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanmasına destek amacıyla BM tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde Acil Yardım Çağrısı (Flash Appeal Türkiye) yayımlandığını belirtti. BM’nin ilgili tüm ortaklarıyla Türkiye’ye yönelik gerçekleştireceği yardımların eş güdümü bağlamında, çerçeve niteliği taşıyan yardım çağrısının, 3 aylık dönemi (Şubat-Nisan 2023) kapsadığını vurgulayan kaynaklar, “Donörlerden toplam 1 milyar ABD Doları kaynak talep edilen belgede, depremden etkilenenlere ulaşılmasının hedeflendiği, talep edilen kaynak ihtiyacının BM ajansları, uygulama ortağı sivil toplum kuruluşları (STK) ve Türk Kızılay’ının ihtiyaçlarını da içerdiği belirtilmekte, sahada meydana gelecek gelişmeler ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ışığında bu rakamın revize edilebileceği kaydedilmektedir. Belgede ayrıca, her bir sektör altında görev alabilecek BM ajansları ve uygulama ortağı STK’lar ile birlikte projelerde iş birliği yapılacak kurumlarımıza yer verilmektedir. Çağrı kapsamında 1 milyar ABD Doları kaynak ihtiyacının sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla kaynak ayrılan ilk üç sektörün acil barınma, gıda dışı malzemeler, erken toparlanma ve enkaz kaldırma ile çok amaçlı nakit desteği ve sosyal koruma olduğu görülmektedir. BM’nin inisiyatifiyle başlatılan Acil Yardım Çağrısı, insani dış politika anlayışıyla son yıllarda uluslararası yardım ve dayanışma konusunda örnek bir rol oynayan ülkemize, karşılaşılan afetin büyüklüğü ve kapsamıyla orantılı biçimde uluslararası dayanışmayla mukabele edilmesi ihtiyacına dikkat çeken bir belge niteliği taşımaktadır” dedi. 

PaYLaŞşşş