Çevre Bakanlığı’ndan su tasarrufu genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimlere ‘yeşil alanların sulanması’ hakkında genelge gönderdi. Genelgede “gündüz saatlerinde sulama yapılmasın” uyarısında bulunuldu.

Amaç iklim değişikliğinin etkilerinin daha yoğun hissedildiği bir dönemde yeşil alanlarda aşırı su tüketiminin önüne geçmek ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamak.

Yerel yönetimlere gönderilen genelgede, “gündüz saatlerinde sulamanın yapılmaması, bu alanlarda mümkün mertebe 19.00 – 21.00 ile 05.00 – 07.00 saatleri arasında sulama yapılması daha verimli olacaktır.” denildi. Güneşin tesirinin en fazla olduğu gündüz saatlerinde yapılan yeşil alan sulamalarında istenilen verimin alınamadığı ve aşırı su kaybına sebep olduğu belirtildi.

Çevre Bakanlığı’ndan su tasarrufu genelgesi

Genelgede, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşması halinde su sıkıntısı yaşanabileceğinin altı çizildi. Bu nedenle kişi başına düşen su miktarının azalacağına ve bu durumda su kıtlığı yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Genelgede yer alan bir diğer önlem ise az su isteyen bitkiler. Sulama periyodunun planlanması başta olmak üzere, sulama sistemlerinin damlama sulamaya uygun olarak tasarlanması, gereksiz çim ekiminden kaçınılarak tercihen bodur çalımsı formda yüzey örtücü, ekoloji ve iklim şartlarına göre az su isteyen uygun bitkilerin seçilmesi istendi. Ve “varsa öncelikle yağmur suyu depolama sisteminde bulunan suyun kullanılması esastır.” denildi.

PaYLaŞşşş