ABD’de, San Francisco Belediye Başkanı London Breed

Evet, doğru. San Francisco Belediye Başkanı London Breed, belediye sınırları içinde yaşayan 130 düşük gelirli aileye temel gelir deneyi kapsamında düzenli olarak para yardımı yapacaklarını açıkladı. Bu ailelere aylık olarak ortalama 500 dolar ödeme yapılacak. Bu yardımın amacı, düşük gelirli ailelerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak.

Temel gelir, herhangi bir şart olmaksızın düzenli olarak yapılan para yardımıdır. Bu konsept, son yıllarda birçok ülkede tartışılan bir konu haline geldi ve bazı ülkeler temel gelir deneyleri düzenlemeye başladılar. ABD’de de birçok belediye, temel gelir deneyleri yapmayı planlıyor.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed’in açıklaması, ABD’de temel gelir konusunda bir adım atılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Temel gelir, düşük gelirli insanların sosyal yardımlar ve işsizlik ödeneği gibi yardımlara başvurmalarını gerektirmeden, ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlayabilir. Ancak, bu konuda farklı görüşler de bulunuyor ve temel gelirin uygulanabilirliği ve maliyeti gibi konular tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Temel gelir deneyleri, gelir eşitsizliğinin azaltılması ve yoksulluğun hafifletilmesi gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bazıları, temel gelirin çalışma motivasyonunu azaltacağına ve işgücü piyasasını olumsuz etkileyeceğine dair endişelerini dile getirirken, diğerleri, temel gelirin insanların işlerini seçme özgürlüklerini artıracağına ve toplumsal refahı yükselteceğine inanıyor.

San Francisco Belediye Başkanı London Breed’in açıklaması, ABD’de temel gelirin daha geniş bir kitle tarafından kabul edilmesine yönelik bir adım olarak görülüyor. ABD’de temel gelir deneyleri, şu anda diğer belediyelerde de devam ediyor. Örneğin, Stockton, California belediyesi 2019 yılında 125 düşük gelirli aileye düzenli para yardımı yaptı ve bu program başarılı olarak değerlendirildi. Benzer şekilde, Newark, New Jersey’de de bir temel gelir programı uygulanıyor.

Temel gelir konusunda yapılan deneylerin sonuçları, konunun tartışılması ve değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Ancak, temel gelirin uygulanabilirliği, finansmanı ve toplumsal etkileri hakkında daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

PaYLaŞşşş